Dnes je středa 24. července 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Fair Trade


Fair Trade je alternativní přístup ke konvenčnímu mezinárodnímu obchodu, který klade důraz na sociální a ekologický rozměr výroby a obchodu. Je to obchodní partnerství, jehož cílem je udržitelný rozvoj pro znevýhodněné výrobce převážně ze zemí "globálního Jihu" - Afriky, Latinské Ameriky a jižní a jihovýchodní Asie. Tohoto cíle se snaží docílit především poskytováním férových obchodních podmínek pro zapojené výrobce a informováním spotřebitelů o situaci výrobců a jejich zaměstnanců v rozvojových zemích.


Fair Trade si klade 6 cílů:

1. Zlepšit životní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením jejich přístupu na trh, posílením organizací výrobců, poskytnutím spravedlivých cen za výrobky a zajištěním kontinuity obchodních vztahů.

2. Rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce, zvláště ženy a domorodé obyvatele, a chránit děti před zneužíváním v procesu výroby.

3. Zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativním vlivu mezinárodního obchodu na výrobce tak, aby svou kupní sílu mohli využívat pozitivním způsobem.

4. Dávat příklad obchodního partnerství skrze vzájemný dialog, respekt a transparentnost.

5. Přispívat ke kampaním za změnu pravidel konvenčního mezinárodního obchodu.

6. Chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti, environmentálně přijatelného chování a ekonomického zabezpečení.


Proč má být obchod fér

Současný mezinárodní obchod přispívá k „rozevírání nůžek“ mezi Severem a Jihem

V roce 1960 nejbohatší pětina světové populace pobírala třicetkrát větší příjem než nejchudší pětina. Koncem devadesátých let už nejbohatší pětina měla 82krát více!

Podle kritérií OSN vzrostl počet nejméně rozvinutých zemí od 60.let do konce 90.let z 31 na 43. Tyto země do značné míry závisí na vývozu asi 30 komodit do vyspělých zemí (nejdůležitější jsou káva, čaj, cukr, kakao, banány, měď, cín, kaučuk a bavlna) Mnohé z nich jsou závislé na jediné komoditě – Srí Lanka na čaji, Uganda na kávě, Ghana a Pobřeží Slonoviny na kakau.

Cena těchto produktů a surovin neustále klesá, zatímco ceny dováženého spotřebního zboží (včetně potravin), školní poplatky či poplatky za zdravotní péči narůstají. Obchod s hlavními exportními komoditami kontrolují průměrně z 80 % velké nadnárodní firmy, které mohou do značné míry ovlivňovat výkupní ceny. Z ceny konečného produktu obdrží pěstitel minimum (u kávy méně než 10% konečné ceny, u kakaa 5 %, dělník na banánové plantáži dostane 1-3 % ceny banánů ve velkoobchodu v Evropě).

Pracovní podmínky na plantážích a v továrnách, které vyvážejí své zboží i do České republiky, jsou katastrofální. Pracovníci v textilních továrnách na Haiti, které dodávají své výrobky světovým značkovým firmám dostávají za celodenní práci 2,15$, ovšem nejnutnější denní výdaje k životu na Haiti činí 6,12$! Na středoamerických banánových plantážích je běžná 12-14 hodinová pracovní doba za mzdu, která nezabezpečuje ani základní životní potřeby. Sociální pojištění či nemocenská neexistují.

I Česká republika se stala součástí klubu nejbohatších zemí (OECD) a má svůj díl odpovědnosti za výše zmíněnou situaci. I čeští občané se podílí na pokračování tohoto dlouhodobě neudržitelného koloběhu. Každý z nás ovlivňuje svým způsobem života a spotřeby ostatní obyvatele této planety a měl by mít možnost vybrat si, zda a jak se na mezinárodním obchodu chce podílet.

Nekupovat produkty ze zemí Jihu, vyrobené za takových podmínek, se může zdát řešením, ale pro většinu chudých zemí by to mělo ty nejhorší následky. Rozumnější alternativou k nespravedlnosti mezinárodního obchodu, kde jedni stále více ztrácí a druzí stále získávají, je Fair Trade - spravedlivý obchod.


Jak poznáte Fair Trade výrobky?

O garanci férového původu zboží s označením Fair Trade

V souvislosti s historií a vývojem hnutí Fair Trade dnes ve většině zemí včetně České republiky vedle sebe paralelně existují dvě základní větve Fair Trade: prodej Fair Trade výrobků ve specializovaných Fair Trade obchůdcích a prodej Fair Trade výrobků v běžných maloobchodech, které kromě Fair Trade nabízejí i konvenční zboží.

Pokud spotřebitel zavítá do specializovaného Fair Trade obchůdku je samotná identita těchto obchůdků dostatečnou zárukou férového původu zboží, které se v nich prodává - tyto obchůdky odebírají výrobky výhradně od důvěryhodných Fair Trade dodavatelů (nejčastěji členů mezinárodní asociace Fair Trade organizací IFAT), jejich provozovateli jsou nevládní neziskové organizace (v případě ČR navíc členové české Asociace pro Fairtrade). Zisk z těchto specializovaných obchůdků je použit na účely v souladu s myšlenkou Fair Trade.

V případě, že máte do specializovaných Fair Trade obchůdků daleko, můžete si část sortimentu Fair Trade obstarat i v některých běžných obchodech, jejichž okruh se stále rozšiřuje. V tom případě je jedinou zárukou férového původu zboží nezávisle udílená ochranná známka FAIRTRADE (viz obrázky), kterou najdete přímo na obale výrobku. Uděluje certifikační organizace FLO. Na jejích webových stránkách si můžete najít pravidla certifikace i standardy pro jednotlivé komodity, jako je čaj, káva, kakao a další.
Převzato z http://www.fairtradecentrum.cz/

Aktualizováno: 22.1.2008, Jana Peňáková


Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.012 s