Dnes je středa 24. července 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Listina základních práv a svobod - http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

KOMPAS V PDF - Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům - "Slabikář" lidských práv s 49 praktickými aktivitami a metodami pro výchovu k lidským právům určený pro učitele a pracovníky s mládeží


http://www.varianty.cz/ - Webový portál Varianty, který realizuje společnost Člověk v tísni, nabízí aktuální informace, texty a metodické materiály využitelné pro výuku interkulturního vzdělávání (IKV), globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a mediální výchovy. Poskytuje soubor možností, jak pomocí interaktivního způsobu učení naplňovat cíle a obsah průřezových témat RVP.

http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=2 - Program Jeden svět na školách využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovisuálních prostředků k oslovení mladých lidí. Dokumentární filmy nepřináší pouze informace, ale především vzbuzují zájem o problematiku, pomáhají získávat pozornost, vyvolávají otázky související s tématem a nutí k hledání odpovědí na ně. Dokumentární filmy a další audiovisuální prostředky, společně s rozšiřujícími didaktickými materiály, pomáhají pedagogům efektivním způsobem doplnit výuku o atraktivní prostředek usnadňující práci s celou řadou aktuálních témat.

http://www.ferovanemocnice.cz/ - Férová nemocnice - informuje o právech pacientů - Projekt ligy lidských práv

http://www.ceskoprotichudobe.cz/o-kampani/index.php?id=kestaz - Česko proti chudobě - celonárodní kampaň sdružující NNO, jež se zabývají humanitární a rozvojovou pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací s organizacemi, jež se věnují otázkám mezinárodního obchodu a zadlužení, gender problematice a životnímu prostředí.

http://www.lekari-bez-hranic.cz/forgotten/forgotten_worlds/main.php - Lékaři bez hranic

http://www.rozvojovka.cz/ Rozvojovka.cz - rozsáhlý zdroj článků, analýz i odborných textů o rozvojové spolupráci a globálních problémech

http://www.epolis.cz/ - POLIS - Podpora sociálně integračních politik a služeb

http://www.stopdetskepraci.cz/ - STOP DĚTSKÉ PRÁCI - „Stop dětské práci - je lepší chodit do školy“ je mezinárodní kampaň, jejímž cílem je přispět k odstranění dětské práce ve světě. Kampaň se snaží upozornit českou i evropskou veřejnost, že dosáhnout toho lze jen tak, když všechny děti budou mít možnost řádně a plnohodnotně se vzdělávat. Cílem kampaně je zároveň připomenout politikům jejich mezinárodní závazky na poli vzdělávání a dětských práv a zasazovat se o větší angažovanost evropských i světových aktérů v řešení problému dětské práce.

http://www.virusfreegeneration.eu/cz/ - Virus Free Generation je informační kampaň o HIV&AIDS pro mladé lidi ve věku 15-24 let, kterou v České republice koordinuje společnost Člověk v tísni spolu se svými zahraničními partnery z Alliance 2015

http://www.clovekvtisni.cz/ - Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv.

http://www.diskriminace.cz/do-uvod/ - Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva je občanským sdružením založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků. V našich programech se zabýváme otázkami státního občanství a práv cizinců, potíráním diskriminace, prosazováním rovných příležitostí a pomocí rodinám.

OBCHOD S LIDMI - BROŽURAAktualizace: 17.6. 2009, Jana Peňáková
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.012 s