Dnes je středa 24. července 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE


STREETWORK

cílová místa jsou:

VĚTŘNÍ, KAPLICE, ČESKÝ KRUMLOV

ČASY:

Větřní


Pátek 15.15 - 16.30

Kaplice


Pondělí 17.30 - 18.30
Pátek 17.00 - 19.00

Český Krumlov


Pondělí - 15.00 - 18.30
Úterý - 17.00 - 18.00
Středa - 16.00 - 18.00
Čtvrtek - 16.30 - 18.00
Pátek - 14.00 - 19.30

KONTAKTY: 736 634 126 streetwork@icmck.cz

Mezi základní cíle činnosti K-centra - STREETWORKU patří


navázání prvního kontaktu s klientem a vytvoření vzájemné důvěry mezi ním a odbornou institucí
jeden radekprohloubení navázaného kontaktu s důrazem na změnu rizikového chování klienta
motivace klienta k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci)
možnost poskytnutí poradenství a krizové intervence v náročných životních situacích

VEŠKERÉ SLUŽBY JSOU POSKYTOVANÉ BEZPLATNĚPrincipy
Základním principem práce K-centra je nízkoprahovost (tzn. umožnění anonymního kontaktu všem klientům), díky které dochází k odbourání stigmatizace z návštěvy odborné instituce. To napomáhá navazování kontaktu a budování důvěry mezi klientem a pracovníky K-centra. Nabízené služby reflektují poptávku klientely K-centra a mění se v souvislosti se změnami a tendencemi na drogové scéně.


Terénní program (STREETWORK)
Smyslem terénní práce je vyhledávat a oslovovat skrytou populaci uživatelů drog a působit na změnu jejich chování směrem k méně rizikovému způsobu užívání. Hlavní úlohou programu je minimalizace negativních důsledků užívání drog pro uživatele i pro společnost. To znamená snižování možnosti zdravotních a sociálních problémů a podpora chování, které vede ke změně životního stylu. Další významnou součástí programu je také zprostředkování nebo případná asistence při kontaktu klienta s „pomáhajícími“ organizacemi a institucemi (lékař, úřad práce, policie, sociální odbory MěÚ, probační a mediační služba).

Popis aktivit programu

Terénní práce / streetwork je přenos sociální práce vykonávané vyškolenými pracovníky do drogové scény. Jednotlivé aktivity jmenovitě jsou: výměnný program; zdravotní, sociální a právní poradenství; základní zdravotní ošetření; reference do následných zařízeních (Kontaktní centra, Detox, Léčebna etc.); distribuce zdravotnického materiálu a informačních letáků. Další náplní je spolupráce s místními sdruženími provádějícími primární prevenci sociálně-patologických jevů se žáky základních a středních škol a školských zařízeních.

Komu jsme přístupní?
  všem, kteří mají problém s drogami nebo jsou na nich závislí
 • všem, kteří jsou ohroženi drogou nebo jsou v kontaktu s někým, kdo drogy užívá – dětem, rodičům, sourozencům, kamarádům, přátelům, pedagogům, …

  Nabízené služby
  -informace o psychotropních a omamných látkách (rozdělení, účinky, způsob užívání, zdravotní a sociální rizika pojená s užíváním,
  -informace a poradenství pro příbuzné, blízké uživatelům
  -krizová intervence (pomoc při akutních problémech a doporučení dalšího postupu)
  -motivační trénink a poradenství pro osoby užívající psychotropní látky (snaha o změnu chování uživatelů drog, která by vedla k rozhodnutí abstinovat)
  -terénní výměnný program (snižuje počet případů, kdy uživatelé odhazují injekční materiál na veřejných prostranstvích); snižování rizik spojených s užíváním
  -terapeutická práce s rodiči, sourozenci, partnery a ostatními blízkými narkomana
  -zprostředkování léčby, příp. kontaktů na jiné instituce a odborníky zabývající se oblastí závislostí
  -poradenství v sociální, zdravotní a právní problematice, příp.zprostředkování kontaktů s příslušnými institucemi
  -vzdělávání – přednášky, besedy, semináře v oblasti drogové problematiky
  -testy z kapilární krve na přítomnost viru HIV, žloutenky typu C a B (umožňují včasné podchycení nakažených osob a zamezují tak dalšímu šíření těchto chorob
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.013 s