Dnes je středa 27. května 2020  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Evropský projekt mládeže "SEARCHING FOR IDENTITY 2004" -Český Krumlov
(Tisková zpráva vydána: 14:38 01.05.2004, ICM Č.Krumlov)

Evropský projekt mládeže "Serching for Identity 2004" je společně realizován zřizovateli jihočeských informačních center pro mládež, jež mají sídla a svá pracoviště v Českých Budějovicích (ICM zřizované S.D.M. Sdružením dětí a mládeže), Táboře (ICM zřizované OS ICM Tábor) a Českém Krumlově (ICM zřizované Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov).

Obsah projektu
Hlavním nosným obsahem projektu je téma "Rozdíly a podobnosti v národních evropských kulturách" . Toto téma bude realizováno účastníky prostřednictvím poměrně široké palety programových oblastí a z nich vyplývajících programových forem činností.
Mezi nejpodstatnější formy realizace projektu budou patřit především tyto oblasti:

-hudba - zvuk

-divadlo - pohyb a výraz

-malířství-výraz

-umění v prostoru - výraz

-text - slovo

-dokument - vizualita, foto, video..Nedílnou a nadstavbovou součástí výše uvedených projektových zájmových oblastí pak dále budou workshopy, přednášky, diskuse, interkulturní hry a další programy včetně programů odpočinkových.Výstupy projektu


Projekt "SEARCHING FOR IDENTITY 2004 - Český Krumlov" bude mít také dva bezprostřední a konkrétní výstupy, kterými budou "happeningové prezentace výásledků projektu", jež se uskuteční v Českém Krumlově(sobota 8. května 2004, 18.00, Klub CPDM, o.p.s. ČK Bouda) a Táboře(neděle 9. května 204, 14.00, parkoviště Amber hotelu Palcát Tábor) za účasti a aktivního přispění mládežníku z uvedených měst(více viz orientační program projektu).

Celý průběh projektu bude průběžně dokumentován a konečným výstupem bude vydání multimediálního informačního a metodického CD ROMu

Denní výstupy projektu (fotografie, rozhovory a další texty) budou pro zájemce zveřejňovány na internetových stránkách CPDM, o.p.s. - ICM Český Krumlov(www.icmck.cz).


Aktuální komunikace s jinými projekty a pracovišti
Velmi zajímavou a evropsky komunikačně důležitou skutečností je, že v průběhu realizace projektu "SEARCHIG FOR IDENTITY" budou jeho účastníci a organizační pracovníci mít možnost přímého internetového spojení (včetně zvuku a obrazu) s účastníky jednoho z dalších evropských projeků mládeže, který probíhá od 28.dubna 2004 do 9.května 2004 v německém Recklinghausenu pro názvem "WELCOME EU - RUHRFESTSPIELE", kterého se účastní také mladí lideé y Jihočeského kraje.

Vedle komunikace s tímto německým projektem bude obdobná komunikace rwalizována také mezi účastníky projektu v Českém Krumlově a mladými uživateli služeb OPEN CLUBU Informačního centra pro mládež v Táboře, kteří se podílejí na přípravách przentace "SEARCHING FOR IDENTITY" v Táboře.

Tato komunikační spojení budou realizována ve dnech 4. až 6. května 2004 od 16.00 hodin pod názvem "NET MEETING" vždy z následujících míst:

Recklinghausenu (Německo), Tábora (ICM-Informační centrum pro mládež, Farského 887) a Českého Krumlova (CPDM, o.p.s., ICM-Informační entrum pro mládež, Špičák 114).


Kdo se projektu účastní

Projektu "SEARCHING FOR IDENTITY" se účastní celkem třicet mládežníků ve věku od 18-ti do 26-ti let z následujících zemí a organizací:

Rumunsko - Brasov County Federation of Youth NGOs

Bulharsko - MT Alternativa

Španělsko - Escola de Tempo Libre e Anomacion Sociocultural Don Bosco

Velká Británie - The Basement Youth Information Network of Wales

Itálie - Progetto Givani

Česká republika - Občanské sdružení Hodina, Pelhřimov


Vedle výše uvedených účaastníků jsou do realizace projektu v dílčích částech zapojení také mládežníci z měst, ve kterých je projekt nebo jeho části realizovány, t.j. mladí lidé z Českého Krumlova (mládžníci volnočasového klubu CPDM o.p.s. BOUDA Český Krumlov) a Tábora (mladí idé OPEN CLUBU při ICM Tábor). Projekt dále osloví vzhledem k některým "otevřeným" aktivitám také další širší veřejnost uvedenýách regionů.Na organizačním a obsahovém zajištění projektu "SEARCHING FOR IDENTITY" se podílí tým, který má také "evropské" složení s nádechem "téměř světovosti":

Václav Pavlík (OS ICM Tábor, Česká republika) - gestor projektu

Jan Látal (S.D.M. Sdružení dětí a mládeže - ICM České Budějoice,Česká republika) Hlavní programový koordinátor

Sára Mels (Belgie) - hlavní kordinátorka realizační části projektu v Českém Kumlově a programová vedoucí tématické skupiny programu

Piotr Kalinski (Polsko) - programový vedoucí

Anika Engels (Německo) - programová vedoucí

Vlastimil Kopeček (CPDM, o.p.s. Český Krumlov, Česká republika) - technicko-organizační pomoc v Českém Krumlově

Juan Daniel Reyes Florez (Columbie / Finsko, stážista Sdružení evrospké mládže, ICM Zlín) - metodická a organizční činnost tématických skupin


Kde projekt probíhá

Hlavním realizačním místem projektu je Český Krumlov. Po celou dobu projektu budou účastníci využívat jako svoje hlavní zázemí (ubytování a některé programové činosti) turistickou základnu Domu dětí a mládeže Český Krumlov v Českém Krumlově - Spolí.

Pro další aktivity projektu poskytuje prostor a zázemí Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov (Volnočasový klub pro děti a mládež Bouda a ICM - Informční centrum pro mládež, Špičák 114) a Dům dětí a mládeže Český Krumlov (výtvarné a keramické dílny).


Při jednodenní prezentaci výsledků projektu v Táboře budou účastníci využívat zázemí ICM Inforačního centra pro mládež Tábor (Farského 887) a zázemí areálu Amber hotelu Palcát Tábor.


Bližší informace o projektu. Program projektu. Další informace.

Program projektu po jednotlvých dnech bude všem zájemcům k dispozici od pondělí dopledne na internetových stránkách CPDM, o.p.s. - ICM Český Krumlov (www.icmck.cz)

Na těchto stránkách budou prvidelně denně uveřejňovány také informační reporty z jednotlivých programových dnů.


V případě potřeby dalších informací o projektu je možné použít kontaktní prostředky CPDM, o.p.s. Český Krumlov:

Telefon / fax 00420 380 712 427

Telefon: 00420 380 713 042

E.mail: cpdm@icmck.cz nebo icm@icmck.czZa realitzační štáb úprojektu "SEARCHING FOR IDENTITY - ČESKÝ KRUMLOV 2004"Projekt "SEARCHING FOR IDENTITY - ČESKÝ KRUMLOV" je realizován díky podpoře "Programu pro neformální vzdělávání a kulturu Evropské unie MLÁDEŽ", jehož administrátorem v České republice je Česká národní agentura MLÁDEŽ Praha (www.youth.cz).Vlastimil Kopeček

ředitel CPDM, o.p.s. Český Krumlov

Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.059 s