Dnes je středa 22. května 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE


INFORMACE O ETNICKÝCH SKUPINÁCH


Mezinárodní organizace pro migraci Praha - http://www.iom.cz/

Centrum pro integraci cizinců - http://www.cicpraha.org/

Listina základních práv a svobod - http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

HRA GhettOut! představuje simulaci sociální reality. Hra je zasazena do prostředí charakteristického nadprůměrně početnými rodinami s dětmi, které vytvářejí široké rodinné sítě. V tomto prostředí žije vysoký počet nezaměstnaných a většina lidí nemá vyšší dokončené vzdělání než základní.
Hru lze stáhnout na http://www.ghettout.cz/index.php

ÚVOD DO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE - D okumentJednotlivé etnické skupiny: Bulhaři, Maďaři, Němci, Poláci, Rakušané, Romové, Rumuni, Řekové, Slováci, Ukrajinci a Rusíni, Vietnamci, Židé


DALŠÍ SKUPINY A HNUTÍ


DĚTI A MLÁDEŽ
http://www.detskaprava.cz/ - Dětská práva v ČR, stránky určené dětem, učitelům i široké veřejnosti
http://www.crdm.cz/ - Česká rada dětí a mládeže - střešní organizace sdružení dětí a mládeže v ČR.
http://www.borovice.cz/ - Borovice - informační centrum pro dětskou rekreaci, volný čas, ...
http://www.odchazim.cz/ - stránky pro děti z dětských domovů, které je mají připravit na samostatný život po opuštění ůstavu, připravilo: Středisko náhradní rodinné péče (SNRP)

DOSPĚLÍ - RODINA
http://www.rodina.cz/ - Rodina.cz - každodeník o dětech i rodičích
http://www.modernirodina.cz/ - Moderní rodina
http://rodinausoudu.mujblog.info/ - Rodina u soudu
http://www.tadyated.org/ - Společnost Tady a teď - Posláním Společnosti Tady a teď je napomáhat sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem.
http://www.rozumacit.cz/home.html - ROZUM A CIT - nadační fond pro opuštěné děti

ŽENY
http://www.profem.cz/ - ProFem - Konzultační středisko pro ženské projekty o.p.s. - Centrum zajišťující podporu ženským projektům a specificky ženským problémům - ženská práva, domácí násilí, diskriminace žen na pracovním trhu, ženy a zdraví.
http://www.strada.cz/ - La Strada, o.p.s je česká nevládní organizace zabývající se prevencí obchodu se ženami a nucené prostituce ve střední a východní Evropě
http://www.dama.cz/ - Dáma.cz - internetový magazín pro všechny ženy

SENIOŘI
http://www.helpnet.cz/seniori- HELPNET - informační portál pro osoby se specifickými potřebami
http://www.crsp.cz/seniori/seniori.html - kurzy pro seniory
http://sik.vse.cz/klubovyzivot_zahranici.php/ - SIK - senior internet klub

UPRCHLÍCI
http://www.p-p-i.cz/ - Poradna pro integraci menšinových skupin
http://www.helcom.cz/ - Český Helsinský výbor - poradna pro uprchlíky

ANARCHISTI
http://www.csaf.cz/ - Československá anarchistická federacia
http://odkazy.seznam.cz/Lide-a-spolecnost/Spolecenske-nazorove-smery/Anarchismus/ - seznam.cz - anarchismus - odkazy

EXTRÉMISMUS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Extremismus/ - wikipedie - článek
http://www.extremismus.org/ - stránky o extremismu

FEMINISMUS
http://www.feminismus.cz/ - stránky o feminismu
http://odkazy.seznam.cz/Lide-a-spolecnost/Spolecenske-nazorove-smery/Feminismus/ - seznam.cz - odkazy - feminismus

HOMOSEXUÁLOVÉ
http://www.lesba.cz/ - LESBA.CZ
http://www.004.cz/ - stránky pro homosexuály
http://glbtiporadna.unas.cz/ - poradna

HNUTÍ
Náboženská - http://www.sekty.cz/www/index.php
Ekologická - http://nesehnuti.ecn.cz/
Humanistická - http://prolife.cz/ - Hnutí pro život
Politická - http://www.mvcr.cz/rady/strany/index.html - reejstřík politických stran a hnutí

CHARITY A MISIE
http://www.charita.cz/ - Česká katolická charita

LIDSKÁ PRÁVA
http://www.amnesty.cz/ - AMNESTY INTERNATIONAL
http://www.differentlife.cz/ - Defferent life
http://www.helcom.cz/ - Český Helsinský výborAktualizace: 17.6. 2009 , Jana Peňáková
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.016 s