Dnes je středa 24. dubna 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

LIDÉ A SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO

Projekt evropské výměny mládeže
Česká republika, Český Krumlov, 4. až 18.srpna 2008


Unesco_logo


Základní informace o projektu

Motivace k realizaci mezinárodního výměnného projektu mládeže
Na sklonku roku 2007 oslavilo město Český Krumlov významné výročí a to15 let od zápisu historického centra města Českého Krumlova a Státního hradu a zámku Český Krumlov na prestižní Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Stalo se tak 4. prosince roku 1992 a spolu s Českým Krumlovem byla na tento seznam, jako první v České republice, zapsána také historická centra města Prahy a Telče.
Naše organizace (Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov) v úzké spolupráci s městem Český Krumlov v tomto období (září až prosinec 2007) připravila v rámci programu oslav tohoto výročí pro mládež a děti žijící v Českém Krumlově projekt, který nesl název Průvodce mým městem.
Celý proces realizace projektu „Průvodce mým městem“ sledoval následující cíle:
a)zprostředkovat cílovým skupinám (aktivním účastníkům ale i další veřejnosti) lepší chápání významu kulturního dědictví pro moderního člověka současnosti a tím také lépe chápat potřeby zachování tohoto dědictví a jeho ochrany pro další generace
b)seznámit cílové skupiny s organizací UNESCO - jejím smyslem, posláním a poselstvím
c)nenásilně motivovat mládež a děti k prohloubení vztahu k městu, ve kterém žijí
d)posílit dobrovolnictví a chuť udělat něco užitečného a použitelného pro své vrstevníky („mladí mladým“) a aktivní účastí v projektu se podílet a participovat na rozvoji místní komunity s přesahem do komunit dalších
e)přinést dětem a mládeži neformální cestou přidanou hodnotu v získání nových znalostí a dovedností (informace, prezentace, využívání moderních technologií, ad.) nebo jejich prohloubení

Prostředkem k dosažení výše uvedených cílů pak byla skupinová práce kolektivů mládeže a dětí na tvorbě a faktickém vzniku opravdových „průvodců mým městem“ a jejich prezentace vrstevníkům a další veřejnosti.
Výsledkem projektu pak bylo 7 originálních „Průvodců mým městem“ ve formě tištěných originálních „knih“ a zároveň jejich elektronických verzí a počítačově zpracovaných multimediálních prezentací. V průběhu realizace projektu „Průvodce mým městem“ jsme o tomto projektu informovali některé partnerské organizace v ČR a také některé naše zahraniční partnery a mladé lidi, kteří jsou v evropských zemích na studijních a pracovních stážích. Zároveň jsme také v naší organizaci i širší komunitě (historici, pedagogové, mládežníci a děti, politikové ad.) více přemýšleli o tom, co s tímto výrazným projektem dále dělat, jak jej můžeme lépe (jeho výsledky) a více prakticky využít ve prospěch širšího okruhu adresátů a zájemců a také o významu kulturního a přírodního světového dědictví pro současný a budoucí život lidí vůbec.

A tak vznikla myšlenka projektu mezinárodní výměny mládeže Lidé a světové dědictví UNESCO.

Na tomto místě si můžete otevřít celou informaci o projektu včetně programu po jednotlivých dnech zde
Unesco_logo

First days of project (Sunday 03 - Tuesday 05. August 2008)

Report from Czech group

The first days were very intresting and full of activities. On Sunday came Czech and Bulgarian group. Bulgarians tried to learn us playing their national card game. Rules are very difficult… But once we won!!!
The next day came Romanians and in the evening Portugals, Latvians and Italians without their luggages (but they arrived yesterday). On Monday we were preparing the Czech national evening.
On Tuesday we woke up late and after breakfast we played some meeting games. They don´t like our meals very much and Bulgarians eat bread for every meal. In the afternoon we were in Český Krumlov. We went to municipal house and we talked with vicemayor of the town there. Then we guieded them trought the town and after we went back to Zátoň.
In the evening was on the program Czech national evening. We showed them our republic and Czech traditions. They had typical Czech Christmas dinner, but without carp. They could taste our beer and they got Christmas presents. There were Czech specialities. We learnt them Polka and Mazurka and we think, that they enjoyed it.
We celebrated Kamila´s birthday and we went to bed very late. Italian guys spend at least over one hour in bathroom. We don´t understand it, because the bathroom is very very very old and it looks horrible.
Yesterday we started to work on the part called Visual arts UNESCO. We were in five groups. There was a person from each country in one group.
In Český Krumlov we made sulpture, ceramics and in our camp graphics, painting and space instalation. All activities were outside, where it was quite hot, but ceramics was in cellar, so it was quite good.
In the evening we had a guid of night town. We were in the castle garden, where we could to go around on the Opened theatre (revolving auditory).
Then we had a free time in the town. On the square there played live music and Latvian girls were dancing, because they are a part of Latvian dancing group. Italian guys came late. AGAIN! We hope that next days will be as great as these three… Today is Portugal national evening and we are looking forward for it.


Wednesday 06. August 2008

Boris Takov Bulgarian team

In the 4th day of the exchange went as usually with cheramics, sculpturing, graphics and painting. In the graphics group I made a wooden plate with the UNESCO logo on it. The other members of the team created different plates with castles and buildings on them. This ,along with our other art will be presented as a galolery for the UNESCO herritage. When we finished with the artwork all of the projects participants went for a swim in the lake. Daniella insisted her group clean the entire building and 20 seconds after they did it was dirty again. The night ended with a fantastic Portugal evening.
They told us a lot about their region-Allo Douro, their traditions, and their wine Porto which is one of the most popular in the world. At this evening I tasted for the first time their dish Bacalhau’a Bras. I wonder what the next day will bring.

Fotogalery from first four days of project

UN_cesky vecer_01 Keramika_01 UN_český večer UN_grafika_01 UN_grafika_02 UN_grafika_03 UN_icebreak UN_insatalace_01 UN_karmika_01 UN_keramika_02 UN_keramika_03 Un_keramika_04 UN_keramika_06 UN_keramika_07 UN_keramika_08 UN_keramika_09 UN_Keramika_Marek UN_malba_01 UN_malba_02 UN_malba_04 UN_Portugalský večer_01 UN_Zikmundová_01 UN_Zikmundová_02
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.018 s